Studio Sonun-менюсу
Sonun-инфо
Сурот коруу
Цитаты и афоризмы
Медиа-портал
Пианино Oйноо
Асыл ойлор
Sonun-тартуулайт


Мен таза болсом, сен таза болсон, коом да таза болот!
Исхак Раззакович Раззаков 


Сырты жалтырак, ичи калтырак сүйүү

Эмнеге сүйдүм шашылып?
Эмнеге сүйдүм ашыгып?
Сүйөм деп өзүң баштадың,
Жүрсөм да сенден жашынып. 
 
Эмнеге сүйдүм көзүңдү?
Мааниге албай сөзүңдү.
Сулуулукка арбалган,
Жек көрөмүн өзүмдү. 
 
Ишенем дароо эмнеге?
Пендемин го мен деле.
Жараткан акыл берегөр,
Мага окшогон пендеңе!